Ouderraad


Wat is het doel van de oudercommissie?

De oudercommissie van Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje stelt zich ten doel:

  • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van eigen kinderen te realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf.
  • De communicatie tussen leiding, groepsleiding en ouders te bevorderen.
  • Het kwaliteitsbeleid van het uitvoerende werk in het kinderdagverblijf mede te bepalen.

Samengevat is de oudercommissie een denktank en een klankbord voor zowel ouders als leiding van Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje. Om dit goed in de praktijk te kunnen brengen, heeft de oudercommissie bevoegdheden, die hieronder worden toegelicht.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderaard?

Om bovenstaande doelen te kunnen nastreven, heeft de ouderraad o.a. bevoegdheid haar instemmingsrecht uit te oefenen bij de volgende onderwerpen:

  • De vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid.
  • Het algemeen beleid inzake veiligheid, gezondheid en hygiene.
  • Een organisatorische verandering, die dagelijks gang van zaken en de kwaliteit van het aanbod aan kinderopvang beïnvloeden.

Rapport GGD


De GGD is in opdracht van de gemeente Oost Gelre de controlerende instantie. Zij beoordeeld of Kinderdagverblijf ’t Eigenwijsje voldoet aan de regels uit de Wet Innavatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Klikt u hier voor een inzicht in het meest recente rapport naar aanleiding van de verrichte inspectie van op ons dagverblijf.