Oudercommissie

6:30 uur, de wekker gaat en het ochtendritueel gaat van start. Opstaan, aankleden, wassen, eten, drinken, spullen pakken en de kinderen naar ’t Eigenwijsje brengen. Zo ziet over het algemeen een ochtend eruit voordat je kind naar ’t Eigenwijsje wordt gebracht.

 

Bij het kinderdagverblijf aangekomen, voel je dat het een fijne en vertrouwde plek is voor zowel de kinderen als voor hun ouders. Bij het wegbrengen zien we dat de leidsters goed contact maken met de kinderen en de ouders. Vol vertrouwen laten we ons kind achter en gaan wij naar ons werk. Bij het ophalen wordt de dag doorgenomen en krijgen we moe, maar tevreden kinderen mee naar huis. Welke rol/doel heeft de oudercommissie in dit voorbeeld?

Wat is de rol / het doel van de oudercommissie?

De oudercommissie van Kinderdagverblijf ‘t Eigenwijsje stelt zich ten doel:

 

  • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van eigen kinderen te realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf.
  • De communicatie tussen leiding, groepsleiding en ouders te bevorderen.
  • Het kwaliteitsbeleid van het uitvoerende werk in het kinderdagverblijf mede te bepalen.

 

Samengevat is de oudercommissie een denktank en een klankbord voor zowel ouders als leiding van Kinderdagverblijf ‘t Eigenwijsje. Om dit goed in de praktijk te kunnen brengen, heeft de oudercommissie bevoegdheden, die hieronder worden toegelicht.

Wat zijn de bevoegdheden van de oudercommissie?

Om bovenstaande doelen te kunnen nastreven, heeft de oudercommissie o.a. bevoegdheid haar instemmingsrecht uit te oefenen bij de volgende onderwerpen:

 

  • De vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid.
  • Het algemeen beleid inzake veiligheid, gezondheid en hygiene.
  • Een organisatorische verandering, die dagelijks gang van zaken en de kwaliteit van het aanbod aan kinderopvang beïnvloeden. 

 

Daarnaast is de oudercommissie ook heel praktisch bezig. We zorgen dat de leidsters allemaal een persoonlijke verjaardagskaart krijgen, we houden de lief- en leedpot bij en we zorgen dat de leidsters namens de ouders op ‘De dag van de leidsters’ een attentie krijgen.

De huidige oudercommissie (2019 tot heden) bestaat uit:

 

Lynne Harbers-Hoenderboom

Moeder van Niek en Tess.
Woensdag en donderdag.

Myrthe Bleumink

Moeder van Fayen en Lowen.
Maandag- en donderdagmorgen.

Elles Waenink

Moeder van Nine, Sepp en Fenna.
Maandag en vrijdagmorgen.

Pleun Krabbenborg

Moeder van Roos en Sara.
Dinsdag en woensdag

Marleen Vos

Moeder van Ruben & Bente
Woensdag en vrijdag

Roeyel Koldewij

Moeder van Lynn en Fem
Dinsdag

Heeft u een vraag, opmerking of onderwerp waarover u graag meer van wil weten, mail ons dan naar: [email protected] 

Rapport GGD

De GGD is in opdracht van de gemeente Oost Gelre de controlerende instantie. Zij beoordeeld of Kinderdagverblijf ’t Eigenwijsje voldoet aan de regels uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Klikt u HIER voor een inzicht in het meest recente rapport naar aanleiding van de verrichte inspectie van op ons dagverblijf.